Norrøne navn kvinner / jenter

ABC DEFGH I J K L M N O – P – Q – R S TU V W – X – Y – Z – Æ – Ø Å

L

Lagerta – Lagertha – Lava – Leikny – Lidveig – Lidvor – Lindbjørg – Linveig – Liv – Liveig – Livunn – Lodveig – Lydveig – Lydvor

Se også: Bibelske jentenavnSpesielle / sjeldne jentenavn  – Gamle jentenavn