Norrøne navn kvinner / jenter

ABC DEFGH I J K L M N O – P – Q – R S TU V W – X – Y – Z – Æ – Ø Å

R

Ragna – Ragndi – Ragne – Ragnfrid – Ragnheid – Ragnhild – Ragnhilda – Ragnhilde – Ragni – Ragnild – Ramborg – Ramfrid – Randa – Randi – Ranfrid – Ranheid – Rannei – Rannfrid – Rannveig – Ranveig – Ravna – Reidhild – Reidi – Reidun – Reidunn – Reinhild – Riborg – Rigmor – Rollaug – Rønnaug – Runa – Runhild – Runi

Se også: Bibelske jentenavnSpesielle / sjeldne jentenavn  – Gamle jentenavn