Norrøne navn kvinner / jenter

ABC DEFGH I J K L M N O – P – Q – R S TU V W – X – Y – Z – Æ – Ø Å

T

Tåran – Tårån – Targerd – Targjerd – Thora – Thorbjørg – Thorborg – Thordis – Thorgun – Thorgunn – Thorhild – Thoril – Thorild – Thorill – Thorine – Thorny – Thorun – Thorunn – Thorvalda – Thuri – Thurid – Tjodhild – Tjodunn – Tjodvor – Todne – Tora – Torbjørg – Torborg – Tordis – Tordny – Tordun – Tore – Torfrid – Torgerd – Torgine – Torgjerd – Torgny – Torhil – Torhild – Tori – Tøri – Torid – Toril – Torin – Torine – Tørine – Torinn – Torlaug – Torny – Torø – Torøy – Torun – Torunn – Torvalda – Torveig – Tova – Tove – Trud – Trude – Trudi – Tryghild – Turhild – Turi – Turid – Turil – Turine – Tyri

Se også: Bibelske jentenavnSpesielle / sjeldne jentenavn  – Gamle jentenavn