Norrøne navn kvinner / jenter

ABC DEFGH I J K L M N O – P – Q – R S TU V W – X – Y – Z – Æ – Ø Å

Å

Ådny  – Åfrid – Ågunn – Ålaug – Ålov  -Årlaug – Aasa – Aasbjørg  – Åsbjørg – Aase – Åse – Åsel  – Aasfrid – Åsfrid – Åsgerd  – Aasgjerd – Aashild – Åshild – Åshill – Åsil – Aaslaug – Åslaug – Aasne – Åsne -Åsny – Åsrun – Åsrunn – Aasta – Åsta – Aaste – Åste – Aasveig – Åsveig

Se også: Bibelske jentenavnSpesielle / sjeldne jentenavn  – Gamle jentenavn