Norrøne navn kvinner / jenter

ABC DEFGH I J K L M N O – P – Q – R S TU V W – X – Y – Z – Æ – Ø Å

F

Fagun – Finngerd – Finnlaug – Freda – Fredbjørg – Fredgunn – Fredhild – Fredlaug – Fredmøy – Fredny – Fredrikke – Fredvår – Fredvor – Freia – Freidis – Freidun – Freja – Freya – Freydis – Frid – Frida – Fridbjørg – Fridborg – Fride – Fridgunn – Fridhild – Frieda – Frigg – Frøy – Frøya – Frøydis – Fryd – Fryda

Se også: Bibelske jentenavnSpesielle / sjeldne jentenavn  – Gamle jentenavn